Bilder fra diverse huggere (5 av 5)IMG_2762

Fra Scan-hugg bilopphugger på Rygge (Østfold)