Bilder fra diverse huggere (4 av 5)IMG_2760

Fra Scan-hugg bilopphugger på Rygge (Østfold)