Bilder fra diverse huggere (3 av 5)IMG_2759

Fra Scan-hugg bilopphugger på Rygge (Østfold)