Bilder fra diverse huggere (2 av 5)IMG_2758

Fra Scan-hugg bilopphugger på Rygge (Østfold)