Bilder fra diverse huggere (1 av 5)120_2083

Fra Scan-hugg bilopphugger på Rygge (Østfold)